Buren helpen buren

De werkgroep ‘Buren helpen Buren’ is door vrijwilligers en buurtbewoners opgericht nadat het wijkplatform ophield te bestaan.
Met ingang van 2016 is de werkgroep aan de gang gegaan om te inventariseren welke behoeften er onder de wijkbewoners bestaat met betrekking tot hulp krijgen/geven en informatie over de wijzigingen in de hele zorgstructuur.
Dit heeft als eerste geleid tot een vragenlijst die in de hoogbouw is uitgezet en waarvan de resultaten tijdens burendag 2016 zijn gepresenteerd en onder de aandacht van de burgemeester gebracht. Het initiatief is ondersteund middels een Facebookpagina.

Eind 2016 is een oud plan ter tafel gekomen om de buurt met een groot wijkfeest dichter tot elkaar te brengen en zo proberen meer samenhang in de wijk te creeëren.
Dit heeft geleidt tot de oprichting van Stichting Wijk Activiteiten Prinsenhof als organisatie voor het Prinsenhof festival dat op 23 september 2017 heeft plaats gevonden in het park. In het archief treft u foto’s en de video impressie van deze dag aan.

Helaas  heeft WAP halverwege 2019 moeten besluiten om haar acytiviteiten te beëindigen. één van de activiteiten was de regelmatige uitgave van Prinsenhof Digi een digitale nieuwsbrief met artikelen, foto’s en video’s over gebeurtenissen in onze wijk.

Helaas heeft de redactie van Prinsenhof Digi moeten besluiten om de uitgave te staken.

De oprichters van ‘Buren helpen Buren’ hebben vanwege een groot te kort aan belangstelling en ondersteuning, de Facebookpagina uit de lucht te halen.

The Traveller die deze website beheerd zal zijn best doen om via website Wijk de Prinsenhof u te blijven informeren over gebeurtenissen. via Facebook wordt u op korte termijn op de hoogte gehouden en hier de langere termijn zaken en het archief.

© 2017-2019 The Traveller